Bisnode Estonia AS
Endla 15, 10122 Tallinn
Tel +372 6414 910

Millega Bisnode tegeleb?

Posted by: In: Cover story 11 Mar 2013

Ärimaailmas langetavad miljonid juhid iga päev otsuseid, mis põhinevad kas faktidel, eri allikatest saadud infol või isegi kõhutundel. Bisnode missioon on pakkuda asjakohast informatsiooni igal tasemel otsustajale. Bisnode kogub andmeid firmade ja tarbijate kohta, korrastab, parandab ja filtreerib infot ning pakendab seejärel toodetesse ja teenustesse, mis igal maal on suunatud just seal olevaid vajadusi rahuldama.


1. Andmete kogumine
Bisnode kogub andmeid firmade ja tarbijate kohta erinevat tüüpi avalikest allikatest.

2. Parandamine
Bisnode korrastab, parandab ja filtreerib andmeid enda välja töötatud põhimõtete alusel. Töödeldud andmed on see, mida me nimetame äriinformatsiooniks.

3. Pakendamine
Bisnode allüksused pakendavad ja viivad selle informatsiooni eri tüüpi toodete kujule. Lõpptarbija võit seisneb selles, et ta saab kätte ainult endale vajaliku ja kontrollitud informatsiooni kompaktsel ja kergesti loetaval/kasutataval kujul. Seda kõike pakub Bisnode innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste kujul.

4. Pakkumine
Tooted ja teenused on suunatud eri kliendigruppidele läbi erinevaid kaubamärke kandvate toodete. Levinumad tooterühmad on turundusinfo (sihtgruppide moodustamine müügitööks) ja tausta- ehk krediidiinfo (andmed konkreetse ettevõtte krediidivõimelisuse hindamiseks). Meie visiooniks on aidata inimestel ja organisatsioonidel teha tarku otsuseid võimaldades neile selleks kvaliteetset ja korrastatud informatsiooni.