Bisnode Estonia AS
Endla 15, 10122 Tallinn
Tel +372 6414 910

Sihtgrupid Euroopa riikidest / Baaside statistika

Bisnode pakub müügitööks vajalikke firmade kontakte ja muid tähtsamaid põhiandmeid Eestist ja teistest riikidest. Baltimaade, Soome ja Venemaa andmed on saadaval on-line leheküljel Sihtgrupid.ee, kus kasutaja saab ise valikukriteeriume kombineerides moodustada sobiva sihtgrupi ning laadida firmade andmed enda arvutisse.

Teistest riikidest sihtgruppide tellimiseks saab ühendust võtta telefonil: 6414 902 või e-mailil info@bisnode.ee

 

Järgnevalt lähiriikide andmebaaside statistika.

Eesti andmebaas
Firmasid kokku 251 000
Aadress 229 000 (99%)
Telefon 133 000 (49%)
E-mail 139 000 (45%)
Tegevusala 206 000 (49%)
Läti andmebaas
Firmasid kokku 180 000
Aadress 153 000 (85%)
Telefon 91 000 (50%)
E-mail 20 000 (11%)
Tegevusala 128 000 (71%)
Leedu andmebaas
Firmasid kokku 162 000
Aadress 151 000 (93%)
Telefon 121 000 (74%)
E-mail 77 000 (48%)
Tegevusala 111 000 (69%)
Soome andmebaas
Kokku ettevõtteid 531 000
Aadress 530 000 (99%)
Telefon 338 000 (64%)
E-mail 115 000 (21%)
Tegevusala 530 000 (99%)
Venemaa andmebaas
Firmasid kokku 2 938 000
Aadress 2 938 000 (100%)
Telefon 2 922 000 (99%)
E-mail 486 000 (17%)
Tegevusala 2 938 000 (100%)