Bisnode Estonia AS
Endla 15, 10122 Tallinn
Tel +372 6414 910

Posted by: In: Uudised 03 Sep 2015

Bisnode Estonia arvutab iga päev krediidivõime hinnanguid (krediidireitingud) kõikide Eesti ettevõtete kohta. Kasutusel on Põhjamaades juba 1989 aastal loodud AAA-retingusüsteem, mida on kohendatud arvestades Eesti turgu ja siin kättesaadavaid andmeid. Reitingu arvutamisel võetakse arvesse ettevõtte seisundit, tausta, finantsnäitajaid ja maksekombeid.

Bisnode eelkäija Soliditet oli esimene ettevõte, mis alustas reitingute arvutamist spetsiaalse arvutiprogrammi abil. Sellel oli tugu muutev mõju. Äkitselt oli palju lihtsam riske hallata, ettevõtteid võrrelda, krediidiotsuseid lagetada.

Täna kasutavad paljud kõrgeima AAA reitinguga ettevõtted oma kodulehel AAA logo, andes nii kõigile hankijatele, klientidele ja koostööpartneritele märku ettevõtte usaldusväärsusest ja kõrgest krediidivõimest. Bisnode annab välja ka paberil sertifikaate AAA, AA ja A reitinguga ettevõtetele.

AAA-reitingu logo on rahvusvaheliselt kaitstud kaubamärk, mille õigused kuuluvad Bisnode’ile.

AAA-logo-2015-EST