Bisnode Estonia AS
Endla 15, 10122 Tallinn
Tel +372 6414 910

Posted by: In: Russian 06 Jan 2015

Министерство Юстиции: «С этого года официальные переводы с эстонского языка на иностранные может делать лишь присяжный переводчик. Согласно закону о присяжных переводчиках, с нового года компетенция по официальным переводам с эстонского языка на иностранные перешла к присяжным переводчикам.

Это означает, что с нового года нотариусы не скрепляют подписи переводчика текстов, а за получением перевода необходимо обращаться к присяжному переводчику. В случае, если лицу необходимо предоставить в официальную инстанцию зарубежного государства переведенный с эстонского языка официальный перевод, но отсутствует присяжный переводчик, тогда надо составить официальный перевод в стране, куда этот перевод необходимо передать. Или перевести документ в Эстонии у присяжного переводчика на любой наиболее распространённый язык (английский, немецкий, русский) и потом в свою очередь перевести на язык той страны, куда подается документ.

Изменение касается лишь тех случаев, когда принимающая документ страна требует подтвержденный или официальный перевод какого-либо публичного документа. Например, с документа, выданного какой-либо официальной организацией или с документа, касающегося семейного положения, образования, предпринимательства ит.п.

Для получения официальных переводов с иностранного языка на эстонский, по-прежнему можно обращаться помимо присяжных переводчиков и к нотариусам.»

Наше бюро сотрудничает как с нотариусами, так и с присяжными переводчиками.

Posted by: In: Tõlkebüroo, Uudised 06 Jan 2015

Justiitsministeerium:

“Kui varem tegelesid ametlike tõlgete väljastamisega nii notarid kui ka vandetõlgid, siis alates 1. jaanuarist 2015 ei ole notaritel õigust kinnitada tõlkija allkirja õigsust eesti keelest võõrkeelde tõlgitud dokumendil. Ametliku tõlke saamiseks tuleb sel juhul pöörduda vandetõlgi poole. Kui dokument on vaja tõlkida võõrkeelde, milles Eestis pole ühtegi vandetõlki, siis tuleb tõlge eesti keelest võõrkeelde teha dokumenti vastu võtvas riigis või tõlkida dokument esmalt Eestis mõnda enim kasutatavasse keelde (nt inglise, saksa, vene vms) ja seejärel vajalikku võõrkeelde.”

“Võõrkeelest eesti keelde tõlgitud dokumentidel võivad notarid kinnitada tõlkija allkirja õigsust kuni 2020. aastani, kui see pädevus antakse ainult vandetõlkidele. Üleandmise eesmärk on tagada parem tõlkekvaliteet ja ühtne dokumendivormistus.”

Meie tõlkebüroo teeb koostööd nii notarite kui ka vandetõlkidega.